Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
ragged - nierówny

RAM - pamięć operacyjna tymczasowa

random - przypadkowy

rather - raczej

read - czytać

read error - błąd odczytu

read-in - wczytywać

ready - gotowy

real - rzeczywisty realny

really - rzeczywiście

reboot - ponownie załadować system

rebuild - odbudować

recall - przypomnieć

receive - odebrać

recent - ostatni, niedawny

recently - ostatnio, niedawno

recognize - rozpoznać

record - zapis

recorder - rejestrator

refer - odnosić się

reference - odniesienie, przypis

re-format - ponownie sformatować

refreshing - odświeżanie

region - przestrzeń, obszar

register - rejestrować

relay - przekaźnik

reliability - niezawodność

reliable - niezawodny

remainder - pozostałość

remarkably - znacząco

remember - pamiętać

remote - zdalny

remove - usunąć

rename - zmienić nazwę

repeat - powtórzyć

replace - zastąpić

request - zadanie, zadać

require - potrzebować, wymagać

re-read - ponownie przeczytać

reserve - rezerwować

reset - ustawić ponownie

resolution - rozdzielczość

rest - reszta

restore - przywrócić

retrieve - odzyskać

retrieval - odnaleziony

retry - próbować ponownie

return - powrót, powrócić

retentive - trwały

reverse - odwrotny, negatyw

revise - zweryfikować

right - prawy

ROM - pamięć stała (tylko do odczytu)

room - miejsce

row - wiersz, rząd

run - uruchomić

runaway - brak

   Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko