Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
back - wstecz, w tył

back up - robić kopię

background - tło (np. ekranu)

backspace - cofniecie

backup - kopia zapasowa

backwards - wstecz, w tył

bar code - kod kreskowy

basic - podstawowy

bat, batch - wsadowy

because - ponieważ

become - stać się

before - zanim

begin - zacząć

below - poniżej

between - pomiędzy

binarny - binarny, dwójkowy

bit - cyfra dwójkowa przyjmuje wartość 0 lub 1

blank - pusty

blink - migać

block - blok

bold - wytłuszczony

boot - start systemu

 

border - granica, obrzeże

both - obydwa

bottom - koniec

box - prostokąt

brain - mózg

branch - gałąź

break - przerwać

breakdown - załamanie się, awaria

break into - włamać się

brief - krótki, zwięzły

bring - dostarczyć

browse - przeglądać

buffer - bufor

bug - błąd w programie

build - budować, tworzyć

build-in - wbudowany

burn - oparzenie, palić się

bus - szyna

busy - ruchliwy, zajęty, zapracowany

but - ale, lecz

button - przycisk

by - przez

byte - bajt = 8 bitów; jednostka pamięci

abandon - porzucać

ability - zdolność

able - w stanie, zdolny

abort - przerwać

above - nad, ponad, powyżej

accelerate - przyspieszać

accept - akceptować

access - dostęp

acces time - czas dostępu

accident - wypadek

accommodate - przystosować

account - konto

accurate - dokładny

across - w poprzek

act - działać

action - czynność, działanie

activate - uruchomić

active - aktywny, czynny

activity - aktywność, działalność

actual - aktualny

actually - w rzeczywistości

add - dodać

addition - dodatek

address -adres

advanced - rozszerzony, zaawansowany

advanced -

affect - mieć wpływ

affect - oddziaływać, wpływać

after - po

afterwards - po, potem

again - jeszcze raz, znów

against - przeciw

AI (artificial intelligence) - sztuczna inteligencja

align - wyrównać

all - wszystkie

allocation - zarezerwowanie miejsca

allow - pozwolić

 

alloy - stop

already - już

also - również

alternative - alternatywny

ALU (arithmetic logic unit) - jednostka arytmetyczno logiczna

always - zawsze

among - pomiędzy

amount - ilość, kwota

animation - animacja

another - inny

answer - odpowiadać, odpowiedz

any - jakikolwiek

appear - pojawić się, okazać się

append - dodawać, dołączyć

application - użytkowanie

apply - zastosować

appropriate - odpowiedni

archive - archiwizować

area - obszar

area code - numer kierunkowy

around - wokół

arrow - strzałka

ascii table - tablica kodów ASCII

ask - pytać, prosić

assistant - asystent, pomocnik

associate - połączyć

at - przy

attach - dołączyć

attached - dołączony

attribute - atrybut, cecha

authorize - upoważniać

auto, automatic - automatyczny

aux, auxiliary - pomocniczy

available - dostępny

avoid - uniknąć

      Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko