Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
cache - pamięć podręczna

CAD - projektowanie komputerowe

calendar - kalendarz

call - uruchomienie

can - móc, potrafić

canal - kanał

cancel - odwołać, wycofać się

card - karta

careful - ostrożny

caret - znak

case - przypadek

catalogue - katalog

center - środek

certain - pewny

change - zmienić

char - znak, litera

character - znak, litera

chart - tabela, wykres

check - sprawdzić

cherish - zachowywać w pamięci

choice - wybór

clean - czysty, czyścić, skasować

clear - zerowanie, wyczyścić

close - zamykać

cluster - blok (obszar dysku)

code - kod

collate - porównać

colon - dwukropek

colour - kolor

column - kolumna

combine - połączyć

come - następować

comma - przecinek

command - komenda, polecenie

comment - komentarz

compare - porównać

 

compatibility - zgodność

compile - kompilować

complete - całkowity

complex - skomplikowany

compute - obliczać

computer - komputer

configure - konfigurować

confirm - potwierdzić

confirmation - potwierdzenie

confuse - mylić

connect - połączyć

connector - złącze

constant - stały

contain - zawierać

content - zawartość

context - kontekst

continue - kontynuować

contract - zwężać

contract - zwężać

control - sterować

controller - sterownik

coprocessor - koprocesor

copy - kopiować

cordless - bezprzewodowy

corner - wierzchołek

correct - poprawiać, poprawny

count - liczyć

create - tworzyć

currency - waluta

current - aktualny, bieżący, aktualny

cursor - kursor

custom - niestandardowy, nietypowy

cut - wyciąć, usunąć

cylinder - ścieżka

      Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko