Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
occurrence - wystąpienie

OCR - optyczne rozpoznawanie znaków

odd - nieparzysty

office - biuro

offset - przemieszczenie

OK - akceptacja

old - stary poprzedni

on - na

on/off - włączony/wyłączony

off-line - autonomiczny, odłączony

open - otwierać

option - opcja, możliwość wyboru

or - lub

order - porządek, kolejność

OS (operating system) - system operacyjny

other - inny

otherwise - w przeciwnym wypadku

out - poza

out of paper - brak papieru

out of space - nie ma miejsca

outline - zarys

output - wyjście

outside - poza, na zewnątrz

overflow - przepełnienie

overload - przeciążenie

override - przeważyć, uchylać

overwrite - zamienić

own - własny,

owner - właściciel

     Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko