Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
name - nazwa

necessary - potrzebny

need - potrzebować

nest - zagnieżdżać

net, network - sieć, sieć komputerowa

never - nigdy

new - nowy

next - następny

no - nie

non-system - niesystemowy

normal - normalny, typowy

not - zaprzeczenie

note - notatka

null - brak informacji

number - liczba

numbering - numerowanie

numeric - liczbowy

     Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko