Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
I/O (input/output) - wejście/wyjście

IBM - największa firma komputerowa

identical - identyczny

ignore - zignorować

illegal - niedozwolony

immediately - natychmiast

import - pobrać dane z zewnątrz danego programu

important - ważny

inch - cal

include - zawierać, wstawić tekst

incorrect - niewłaściwy

increase - zwiększać

indent - wcięcie, wcinać

independent - niezależny

indicator - wskaźnik

indirect - pośredni

inhibit - zabronić, zakazać

input - dane wejściowe

inquire - zapytanie

insert - wstawiać

inside - wewnątrz

installation - instalacja

instantly - natychmiast

instead - zamiast

instruction - instrukcja

insufficient - za mało

integer - liczba całkowita

interchange - wymiana

interface - interfejs, złącze

intermediate - pośredni

internal - wewnętrzny

INTERNET - globalna sieć komputerowa

interrupt - przerwanie

into - w, do wewnątrz

introduction - wstęp

invalid - niewłaściwy

invisible - niewidoczny

invoke- uruchomić

issue - rezultat

IT (information technology) - technologia informacyjna

italic - kursywa

item - punkt w spisie, paragraf

  Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko