Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
factor - współczynnik

fail - zawieść, poddać się

failure - niepowodzenie, awaria, zawiesić

far - daleki, odległy

fast - szybki

fault - błąd w programie, uszkodzenie

feature - cecha, właściwość

feed - podawać, dostarczać

few - nieliczne

field - pole

file - plik, dokument

fill - wypełnić

filter - filtrować dane

finally - ostatecznie

find - znaleźć

first - pierwszy

fit - pasować, mieścić się

floating - zmienny

floppy - elastyczny

follow - następować za czymś

font - czcionka

footer - stopka

footnote - przypis

force - wymusić

form - kształt

format - formatować

formula - wzór matematyczny

forwards - naprzod

found - znaleziony

frame - ramka

frequency - częstotliwość

frequently - często

from - od, z

full - pełny

function - funkcja

    Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko