HISTORIA

Tej historii nie można zacząć: "dawno, dawno temu...". Chociaż... Gimnazjum (Miejska Szkoła Główna), funkcjonowała w Węgorzewie już przed wojną. Nauka w niej kończyła się egzaminami maturalnymi. Od 1924 r. siedzibą szkoły był gmach dawnego seminarium w dzisiejszym Parku im. J.A.Helwinga naprzeciw Urzędu Miasta i Gminy (patrz zdjęcie).

Przedwojenne Gimnazjum

W 1927 r. szkole nadano imię marszałka Hindenburga. Budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej. Pierwsi mieszkańcy powojennego Węgorzewa pamiętają jeszcze ruiny tego gimnazjum. Potem, wiele lat później, w miejscu popularnej "Stodoły" (Ognisko Pracy Pozaszkolnej), przy ulicy Pionierów pojawiła się budowa:

1 kwietnia 1998 roku w nowym budynku rozpoczęła pracę Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika.
Budynek wyglądał już tak jak na stronie głównej.

1 września 1999 roku budynek ten stał się siedzibą Gimnazjum w Węgorzewie. W dniu tym spotkaliśmy się na korytarzu II piętra. Były władze, radio i byliśmy my: nauczyciele i uczniowie.
Rada Pedagogiczna w tym momencie nie była zbyt liczna.
Możecie zobaczyć ją na tym oto zdjęciu:


Na zdjęciu, od lewej, stoją: Andrzej Zubkowicz, Grażyna Cieślik, Roman Hoły, Jerzy Zinkiewicz, Piotr Bacewicz, Jolanta Subocz, Jarosław Paszkiewicz.
W dolnym rzędzie: Anna Bolik, Bożena Godlewska, Maria Chludzińska, Helena Kłosowska, Teresa Wacławska, Janina Wijtiwiak, Lucyna Korzeniewska, Mirosława Bogus.

Od następnego dnia, ruszyliśmy do roboty. Na szczęście przez pierwszy miesiąc nie były wystawiane oceny niedostateczne. Ten zwyczaj zachował się, ale w odniesieniu do uczniów klas pierwszych.

W ciągu pierwszego roku zostało wymyślone logo szkoły, które możecie zobaczyć po lewej stronie, obok adresu gimnazjum. Stworzył je pan Jerzy Zinkiewicz. Projekt wybrany przez nauczycieli, był jednym z kilku zaproponowanych przez naszego "grafika".

Pan Zinkiewicz jest też twórcą hymnu szkoły. Tekst napisał do utworu "Oda do radości" Ludwika van Bethovena.A brzmi on (tekst) następująco:

Jaką przyszłość los nam niesie
Wielką niewiadomą jest.
Uczmy się więc, chłońmy wiedzę,
Przejdźmy gimnazjalny chrzest.

Przypiąć skrzydła, dać korzenie
Szczytną misją szkoły mej.
Światły umysł, silną wolę,
Dać nam dobry Panie chciej.

Wielcy ludzie też byli w szkole,
Więc opłacił im się trud.
Siądźmy w ławce, weźmy książkę,
Zbliżmy się do świata wrót.

Nasza szkoła wybrała w drodze konkursu, który przebiegał dwuetapowo, patrona. Najpierw były propozycje zgłoszone przez uczniów.
Potem spośród nich wyłoniono na podstawie liczby głosów trzy:

W drugim etapie zdecydowanie wygrał Jerzy Andrzej Helwing, który jest związany bezpośrednio z naszym miastem.
Jego imię nadano nam 20 kwietnia 2000 roku, i dzień ten stał się świętem naszego gimnazjum.


Powrót na początek strony