Słownik komputerowy angielsko - polski

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z
abandon - porzucać

ability - zdolność

able - w stanie, zdolny

abort - przerwać

above - nad, ponad, powyżej

accelerate - przyspieszać

accept - akceptować

access - dostęp

acces time - czas dostępu

accident - wypadek

accommodate - przystosować

account - konto

accurate - dokładny

across - w poprzek

act - działać

action - czynność, działanie

activate - uruchomić

active - aktywny, czynny

activity - aktywność, działalność

actual - aktualny

actually - w rzeczywistości

add - dodać

addition - dodatek

address -adres

advanced - rozszerzony, zaawansowany

advanced -

affect - mieć wpływ

affect - oddziaływać, wpływać

after - po

afterwards - po, potem

again - jeszcze raz, znów

against - przeciw

AI (artificial intelligence) - sztuczna inteligencja

align - wyrównać

all - wszystkie

allocation - zarezerwowanie miejsca

allow - pozwolić

 

alloy - stop

already - już

also - również

alternative - alternatywny

ALU (arithmetic logic unit) - jednostka arytmetyczno logiczna

always - zawsze

among - pomiędzy

amount - ilość, kwota

animation - animacja

another - inny

answer - odpowiadać, odpowiedz

any - jakikolwiek

appear - pojawić się, okazać się

append - dodawać, dołączyć

application - użytkowanie

apply - zastosować

appropriate - odpowiedni

archive - archiwizować

area - obszar

area code - numer kierunkowy

around - wokół

arrow - strzałka

ascii table - tablica kodów ASCII

ask - pytać, prosić

assistant - asystent, pomocnik

associate - połączyć

at - przy

attach - dołączyć

attached - dołączony

attribute - atrybut, cecha

authorize - upoważniać

auto, automatic - automatyczny

aux, auxiliary - pomocniczy

available - dostępny

avoid - uniknąć

    Słownik pochodzi ze strony Internet LO Olecko