Nasi laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych


Rok szk. 2017/2018

Aleksandra Wakszyńska- język angielski (nauczyciel: Iwona Stecyk)
Aleksandra Wakszyńska- język niemiecki (nauczyciel: Beata Jankowiak)
Nikola Pietruszka- biologia (nauczyciel: Ewa Szarmacher)

Rok szk. 2016/2017

Kacper Wróblewski- język angielski (nauczyciel: Dorota Jurkiewicz)

Rok szk. 2015/2016

Jakub Rożnowski- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Jakub Rożnowski- język angielski (nauczyciel: Grażyna Cieślik)
Jakub Rożnowski- geografia (nauczyciel: Mirosława Gadowska- Bogus)
Jakub Rożnowski- język polski (nauczyciel: Dariusz Polonis)

Rok szk. 2014/2015

Jakub Rożnowski- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Jakub Rożnowski- język angielski (nauczyciel: Grażyna Cieślik)
Karol Łapiński- historia (nauczyciel: Sławomir Dobrowolski)
Julia Rybarczyk- biologia (nauczyciel: Ewa Szarmacher)

Rok szk. 2013/2014

Aleksandra Hubacz- biologia (nauczyciel: Agnieszka Linkiel)
Aleksandra Hubacz- chemia (nauczyciel: Wioletta Balewicz)
Aleksandra Hubacz- fizyka (nauczyciel: Małgorzata Ambrosiewicz)
Julia Stoma- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Wiktor Gubin- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Jan Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
Marcin Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
Karol Łapiński- historia (nauczyciel: Sławomir Dobrowolski)
Jan Stanecki- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
Marcin Stanecki- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
Michał Ilasz- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
Emil Grochala- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
Mateusz Rodziewicz- wos (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Hanna Raczkowska- język polski (nauczyciel: Dariusz Polonis)
Mateusz Pikor- geografia (nauczyciel: Mirosława Gadowska- Bogus)

Rok szk. 2012/2013

Adam Żołondek- biologia (nauczyciel: Ewa Szarmacher)
Adam Żołondek- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Jan Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
Julia Łapo- język angielski (nauczyciel: Grażyna Cieślik)
Maciej Bydelski- fizyka (nauczyciel: Andrzej Zubkowicz)

Rok szk. 2011/2012

Marcin Jurczak- biologia (nauczyciel: Ewa Szarmacher)
Aleksandra Leszek- fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)
Ewelina Cudowska- fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)
Marcin Jurczak - chemia (nauczyciel: Wioletta Balewicz)
Marcin Jurczak - matematyka (nauczyciel: Grażyna Pieciun)
Krzysztof Małek- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Krzysztof Stefanowicz- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Grzegorz Okrągły- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Natalia Oryńczak- język rosyjski (nauczyciel: Larysa Stefinina)
Aleksandra Leszek- język angielski (nauczyciel: Grażyna Cieślik)

Rok szk. 2010/2011

Aleksandra Kępa- biologia (nauczyciel: Ewa Szarmacher)
Aleksandra Leszek- język polski (nauczyciel: Jolanta Subocz)
Michał Jagielski- fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)
Jakub Stanecki - fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)
Marcin Jurczak - język rosyjski (nauczyciel: Ewa Orczyc- Musiałek i Larysa Stefinina)
Krzysztof Małek- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)

Rok szk. 2009/2010

Urszula Czumaj- język angielski (nauczyciel: Zuzanna Denisow)
Michał Jusis- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Dominik Kucharski- język niemiecki (nauczyciel: Beata Jankowiak)
Rafał Pruszyński- matematyka (nauczyciel: Alina Kaczmarczyk)
Krzysztof Faj- fizyka (nauczyciel: Andrzej Zubkowicz)
Igor Ilasz- fizyka (nauczyciel: Andrzej Zubkowicz)
Igor Ilasz- chemia (nauczyciel: Agnieszka Linkiel)
Natalia Kuszczak- chemia (nauczyciel: Agnieszka Linkiel)

Rok szk. 2008/2009

Aleksandra Górska- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Marek Gordziewicz- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Dawid Marko- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Anna Falkus- język polski (nauczyciel: Beata Karwowska)
Kajetan Krupa- fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)
Corinna Pyplok- język niemiecki (nauczyciel: Beata Jankowiak)

Rok szk. 2007/2008

Stefan Fedeczko- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Stefan Fedeczko- matematyka (nauczyciel: Grażyna Pieciun)
Krzysztof Wilczyński- fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)

Rok szk. 2006/2007

Izabela Kołyszko- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Tomasz Januszewski- matematyka (nauczyciel: Sławomir Dobrowolski)
Bohdan Ilasz- matematyka (nauczyciel: Sławomir Dobrowolski)
Tomasz Januszewski- fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)
Karol Siemieniago- fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)
Stefan Fedeczko- fizyka (nauczyciel: Andrzej Zubkowicz)

Rok szk. 2005/2006

Marta Wincza- geografia (nauczyciel: Mirosława Gadowska- Bogus)
Małgorzata Patejko- język polski (nauczyciel: Dariusz Polonis)
Małgorzata Rydzyńska- język polski (nauczyciel: Jolanta Subocz)
Bohdan Ilasz- język angielski (nauczyciel: Zuzanna Denisow)
Katarzyna Urbanowicz- matematyka (nauczyciel: Grażyna Pieciun)

Rok szk. 2003/2004

Roman Rodzewicz- fizyka (nauczyciel: Teresa Wacławska)
Tomasz Wróblewski- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Tomasz Leszkowicz- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
Paweł Kołyszko- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)

Rok szk. 2002/2003

Maciej Pacuła- język angielski (nauczyciel: Dorota Jurkiewicz)