INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018