DOKUMENTY GIMNAZJUM IM.J.A.HELWINGA W WĘGORZEWIE

Statut Gimnazjum im.J.A.Helwinga w Węgorzewie

Regulamin Gimnazjum

Regulamin działalności Rady Rodziców

Regulamin przeprowadzania projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. J.A.Helwinga w Węgorzewie

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, obowiązujące w Gimnazjum

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Regulamin korzystania z podręczników wypożyczonych z biblioteki w Gimnazjum im. J. Helwinga w Węgorzewie

Regulamin kwalifikowania na wyjazdy zagraniczne

Regulamin wycieczek i innych wyjazdów organizowanych przez Gimnazjum

Karta zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce/ imprezie

Karta zgody rodziców na udział dziecka w zawodach sportowych oraz dowiezienie dziecka prywatnym samochodem

Druk podania do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Informacja o warunkach i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

Procedury obowiązujące w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Procedury obowiązujące na wypadek wtargnięcia napastnika na teren Gimnazjum w Węgorzewie

Procedury obowiązujące podczas alarmu bombowego w Gimnazjum w Węgorzewie