BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2017/2018

Maria Chludzińska - DYREKTOR SZKOŁY
Andrzej Zubkowicz - WICEDYREKTOR

Jolanta Górska - PEDAGOG
Małgorzata Bacewicz - BIBLIOTEKA
Małgorzata Bacewicz, Regina Flis - ŚWIETLICA
Anna Szakiel - SEKRETARIAT SZKOŁY

KADRA NAUCZYCIELSKA

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO:
- Grażyna Poddubik
- Dorota Paszkiewicz
- Maria Chludzińska
- Dariusz Polonis

DORADZTWO ZAWODOWE:
- Jolanta Górska

NAUCZYCIELE MATEMATYKI:
- Bożena Cudowska
- Grażyna Pieciun
- Alina Kaczmarczyk
- Sławomir Dobrowolski

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
- Dorota Jurkiewicz
- Iwona Stecyk
- Larysa Stefinina

NAUCZYCIELE JĘZYKA ROSYJSKIEGO:
- Grażyna Cieślik

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
- Beata Jankowiak

NAUCZYCIELE HISTORII I WOS-u:
- Jarosław Paszkiewicz
- Krzysztof Marcinkiewicz
- Joanna Dyczewska
- Sławomir Dobrowolski

NAUCZYCIELE RELIGII:
- ksiądz Grzegorz Kunko
- Barbara Pietnoczka
- ksiądz Rafał Chwałkowski

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH:
- Dorota Paszkiewicz

NAUCZYCIELE MUZYKI:
- Marlena Kukier

NAUCZYCIELE GEOGRAFII:
- Mirosława Gadowska-Bogus
- Katarzyna Szumska

NAUCZYCIELE INFORMATYKI:
- Bożena Godlewska
- Mirosława Gadowska- Bogus

NAUCZYCIELE TECHNIKI:
- Bożena Godlewska

NAUCZYCIELE FIZYKI:
- Andrzej Zubkowicz
- Małgorzata Ambrosiewicz

NAUCZYCIELE CHEMII:
- Wioletta Balewicz
- Agnieszka Linkiel

NAUCZYCIELE BIOLOGII:
- Ewa Szarmacher
- Agnieszka Linkiel

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
- Marlena Kukier
- Urszula Jańczuk
- Robert Jarosz
- Andrzej Gordziewicz
- Radosław Rudeczko
- Krystian Paluch

NAUCZYCIELE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:
- Marta Drozd

ADRES

Gimnazjum im. J.A.Helwinga
ul. Pionierów 6
11-600 Węgorzewo
TELEFON: (0-87) 427 32 53
TELEFON-FAX: (0-87) 427 06 30
E-MAIL: helwing1@wp.pl

GODZINY PRACY

ŚWIETLICA: 7:30 - 15:15
SEKRETARIAT: 7:30 - 15:00
ZAJĘCIA LEKCYJNE: 8:00 - 15:20

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Prowadzimy koła: biologiczne, matematyczne, chemiczne, informatyczne, zajęcia szkolnego teatru, kabaretu, dziennikarskie, radiowe, sportowe; konsultacje z: chemii, matematyki, fizyki, języka angielskiego; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki; zajęcia dla uczniów z dysleksją; w klasie II realizujemy zajęcia w ramach programu profilaktycznego Andrzeja Kołodziejczyka "Spójrz inaczej".

ILOŚĆ KLAS

Aktualna liczba uczniów Gimnazjum wynosi: 269. Uczą się oni w 12 oddziałach. Klasy liczą 20-24 uczniów. Posiadamy w każdym poziomie klasy "brytyjskie", z rozszerzonym językiem angielskim oraz w poziomie klas II i III klasy sportowe, ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (10 godzin tygodniowo).

WAKACJE, FERIE

Rok szkolny 2017/2018: trwa od 4.09.2017 do 21.06.2018r.
Wakacje: 22.06 - 31.08.2018r.

Powrót na początek strony